The Voice 2013, vòng giấu mặt, Trần Hoàng

ưqedqwdqwdqwdqwdqwd

Video Thứ hai, 27/5/2013, 07:57 (GMT+7)