The Voice 2013, vòng giấu mặt, Trương Thảo Nhi

qdwefwefewfwefwef

Video Thứ hai, 20/5/2013, 09:12 (GMT+7)