Tốp nam biểu diễn "Mưa rơi lặng thầm"

Tốp nam biểu diễn "Mưa rơi lặng thầm".

Video Thứ bảy, 13/10/2012, 08:18 (GMT+7)