Trung vệ Thiago Heleno diễn kỹ thuật trên sân tập
 
 

Trung vệ Thiago Heleno diễn kỹ thuật trên sân tập

Trung vệ Thiago Heleno diễn kỹ thuật trên sân tập

Video | Thứ bảy, 24/11/2012, 09:59 (GMT+7)