Tuyệt phẩm của Huntelaar vào lưới Dusseldorf

Tuyệt phẩm của Huntelaar vào lưới Dusseldorf

Thứ bảy, 29/9/2012, 11:16 (GMT+7)