Tuyệt phẩm của Oscar vào lưới Juve

Tuyệt phẩm của Oscar vào lưới Juve

Video Thứ năm, 20/9/2012, 08:17 (GMT+7)