Van der Vaart ngã lăn quay vì lĩnh trọn cú sút của Frimpong
 
 

Van der Vaart ngã lăn quay vì lĩnh trọn cú sút của Frimpong

Van der Vaart ngã lăn quay vì lĩnh trọn cú sút của Frimpong

Video | Thứ năm, 6/9/2012, 02:59 (GMT+7)