Van Nistelrooy hứng ngực, vôlê quyết đoán không cần nhìn.

Van Nistelrooy hứng ngực, vôlê quyết đoán không cần nhìn.

Video Thứ bảy, 19/5/2012, 10:51 (GMT+7)