Vitamin cho tâm hồn - Thành phố và quê hương

Thành phố Đà Lạt.

Video | Thứ ba, 30/10/2012, 08:42 (GMT+7)