Xuân Lân và Đức Tùng hát 'Grenade'
 
 

Xuân Lân và Đức Tùng hát 'Grenade'

Xuân Lân và Đức Tùng hát 'Grenade' trong vòng đối đầu Giọng hát Việt 2013.

Video | Thứ hai, 22/7/2013, 08:15 (GMT+7)