Bán kết 'Bước nhảy hoàn vũ 2016'

Show truyền hình | Thứ bảy, 02/04/16 22:59 GMT+7
0 0 chia sẻ

1 2 3 4 5

Jennifer Phạm, Khánh My lọt chung kết 'Bước nhảy hoàn vũ 2016'.