Liveshow 1 "Bước nhảy hoàn vũ"

Show truyền hình | Thứ bảy, 27/02/16 23:02 GMT+7
0 0 chia sẻ

1 2 3 4 5 6

Trong đêm thi, các thí sinh của team Hồng Việt và Trần Ly Ly sẽ cạnh tranh với nhau.