Thiền dưới thác nước 'hot' nhờ Covid-19

Nhiều người Nhật tìm tới thác nước ở Tochigi để tham gia thiền xả stress và tăng cường sức khỏe mùa Covid-19.

Ăn chơi Thứ hai, 21/9/2020, 15:55 (GMT+7)