Quy trình làm khoai tây bim bim có thể khiến bạn 'cạch ăn đến già'

Khoai chỉ được rửa sơ sài, nước rửa đục ngầu, dầu được chiên qua lại nhiều lần.

SuZi Nguyễn

Ăn chơi Thứ hai, 25/3/2019, 16:04 (GMT+7)