Địa chỉ cuối tuần: bữa sáng muộn cho hội sang chảnh ở Hà Nội

Angelina bar, Lifted hay Muối Tiêu là gợi ý cho bạn trong bữa sáng muộn đầu đông này ở Hà Nội.

Nguyên Chi

Ăn chơi Thứ bảy, 24/11/2018, 06:34 (GMT+7)