Cách trồng dứa từ phần ngọn bỏ đi

Cắm ngọn dứa vào cốc nước, chờ rễ mọc ra rồi trồng xuống đất xốp. 

Gia đình Thứ tư, 24/4/2019, 16:32 (GMT+7)