6 động tác siết chặt mông, đùi

Nếu không có tạ bạn có thể tận dụng chai nước, cuốn từ điển... để tăng áp lực lên cơ, giúp tăng hiệu quả cho bài tập và đẩy nhanh quá trình giảm mỡ, tăng cơ. 

Phong cách Thứ hai, 20/4/2020, 15:52 (GMT+7)