8 năm không rời khỏi giường của bà mẹ gần 200 kg

Lần đầu sau hơn 10 năm, bà mẹ hai con người Anh tự bước đi trên đôi chân mình sau hai ca phẫu thuật cắt 3/4 dạ dày. 

Hướng Dương

Thời cuộc Thứ bảy, 12/1/2019, 00:04 (GMT+7)