MC thời tiết bị sét đánh khi đang đưa tin trực tiếp

Một người dẫn chương trình thời tiết ở đông bắc Trung Quốc bị sét đánh trúng vào cây ô đang cầm khi ghi hình trực tiếp về cơn bão hôm qua.

Thời cuộc Thứ ba, 25/4/2017, 16:03 (GMT+7)