Người đàn ông Ấn Độ từ giã bộ móng tay hơn 9 m

Người giữ kỷ lục có bộ móng tay dài nhất thế giới quyết định cắt bộ móng mà ông nuôi suốt 66 năm qua. 

Hướng Dương

Thời cuộc Thứ sáu, 13/7/2018, 09:56 (GMT+7)