3 kiểu tóc vừa điệu vừa mát cho nàng tóc lỡ

Video | Thứ sáu, 16/06/17 15:14 GMT+7

Vienne   |  

0 0 chia sẻ

1 2 3

Mái tóc dài chấm vai có thể dễ dàng tạo kiểu buộc nửa đầu hoặc buộc đuôi ngựa thấp, vừa điệu đà, vừa mát mẻ.