Charlotte nghiêm mặt nhắc nhở phóng viên ở lễ rửa tội em trai

Trên đường đến tiệc trà, Charlotte không rời mắt khỏi các phóng viên như thể nhắc họ ở nguyên vị trí vì 'các chú không được mời đến đấy đâu'.

Hướng Dương

Thời cuộc Thứ ba, 10/7/2018, 11:15 (GMT+7)

Số tập