Trải nghiệm phiên bản mớithisthis thisthis
Chuột lăm le nhảy vào tấn công người trên thang cuốn trung tâm mua sắm
 
 

Chuột lăm le tấn công người trên thang cuốn trung tâm mua sắm

Con chuột đứng chờ ở các bậc thang rồi nhảy vào chân những người khách khi họ bước xuống thang cuốn tại khu mua sắm Philippines. 

Hướng Dương  |  

Video | Thứ sáu, 9/2/2018, 11:37 (GMT+7)