Chuột lăm le tấn công người trên thang cuốn trung tâm mua sắm

Con chuột đứng chờ ở các bậc thang rồi nhảy vào chân những người khách khi họ bước xuống thang cuốn tại khu mua sắm Philippines. 

Hướng Dương  |  

Video | Thứ sáu, 9/2/2018, 11:37 (GMT+7)