Chuột lăm le tấn công người trên thang cuốn trung tâm mua sắm

Video | Thứ sáu, 09/02/18 11:37 GMT+7

Hướng Dương  |  

0 0 chia sẻ

Con chuột đứng chờ ở các bậc thang rồi nhảy vào chân những người khách khi họ bước xuống thang cuốn tại khu mua sắm Philippines.