Đông đảo nghệ sĩ đưa tiễn NSƯT Duy Thanh

Sao | Thứ hai, 17/04/17 20:17 GMT+7

Trần Huấn

0 0 chia sẻ

Đông đảo bạn bè, đồng nghiệp đã đến tiễn đưa nghệ sĩ Duy Thanh về nơi an nghỉ cuối cùng.