Trải nghiệm phiên bản mớithisthis thisthis
Phong tặng Liệt sĩ cho 2 hiệp sĩ tử nạn khi bắt trộm
 
 

Hai hiệp sĩ tử nạn khi bắt trộm được đề nghị phong liệt sĩ

Công an TP HCM sẽ tập hợp hồ sơ để đề nghị phong liệt sĩ cho hai người tử nạn và có khen thưởng xứng đáng cho nhóm hiệp sĩ.

Ban Video

Video | Thứ ba, 15/5/2018, 16:56 (GMT+7)