Trải nghiệm phiên bản mớithisthis thisthis
Vì sao chất lỏng bị cấm nhưng mua ở quầy miễn thuế lại được mang lên máy bay
 
 

Vì sao chất lỏng bị cấm nhưng mua ở quầy miễn thuế lại được mang lên máy bay?

Toàn bộ hàng hoá ở khu vực này đều đã được kiểm tra kỹ lưỡng, bảo đảm không chứa chất có thể làm thành bom mìn.

Video | Thứ năm, 18/10/2018, 03:18 (GMT+7)