34 người sinh sống trong một ngôi nhà

Tất cả các phòng được dựng bằng gỗ ép, bìa cứng ọp ẹp đang là nơi sinh sống của 34 con người.

Video Thứ sáu, 10/5/2013, 01:06 (GMT+7)