Các pha ăn vạ thô thiển của Gerrard

Các pha ăn vạ thô thiển của Gerrard

Video Thứ năm, 11/10/2012, 11:22 (GMT+7)