Cậu bé chạy vào sân chặn bóng khi chưa lăn qua vạch vôi

Cậu bé chạy vào sân chặn bóng khi chưa lăn qua vạch vôi

Video Thứ năm, 19/7/2012, 02:23 (GMT+7)