Liveshow 11 - Nguyễn Trúc Nhân hát 'Gió Mùa Về'

Nguyễn Trúc Nhân hát 'Gió Mùa Về' trong Liveshow 11

Video Thứ hai, 31/12/2012, 01:39 (GMT+7)