Liveshow 6 - Phan Ngọc Luân hát 'My Baby You'

Phan Ngọc Luân hát 'My Baby You' trong liveshow 6 Giọng hát Việt.

Video Thứ hai, 12/11/2012, 12:59 (GMT+7)