Messi đặt lòng nhẹ nhàng nhưng hiểm hóc tung lưới Almeria

Video | Thứ hai, 10/09/12 11:19 GMT+7
0 0 chia sẻ

Messi đặt lòng nhẹ nhàng nhưng hiểm hóc tung lưới Almeria