Minh Triệu bày tỏ cảm xúc với độc giả

Minh Triệu bày tỏ cảm xúc với độc giả

Video Thứ hai, 28/1/2013, 09:54 (GMT+7)