Nhật Thu 'đối đầu' Đình Nhân

Nhật Thu 'đối đầu' Đình Nhân

Video | Thứ hai, 22/7/2013, 08:49 (GMT+7)