NS Đông Nhi và Đào Bá Lộc hát 'Chờ ngày nắng lên'

Đông Nhi và Đào Bá Lộc hát 'Chờ ngày nắng lên'.

Video Thứ sáu, 10/5/2013, 10:55 (GMT+7)