NS học sinh chuyên ngữ học thể dục bằng ngoại ngữ

Sau khi thày hô khẩu lênh bằng tiếng Việt, trò sẽ dịch lại bằng tiếng Anh, Pháp hoặc Trung.

Thứ bảy, 3/3/2012, 01:32 (GMT+7)