The Voice 2013, vòng giấu mặt, Lê Gia Bảo

qưedqwdqdqwdqwdqwdqwd

Video Thứ hai, 20/5/2013, 09:13 (GMT+7)