The Voice 2013, vòng giấu mặt, Vũ Thảo My

qưdqdqwdqwdqwdqdqd

Video Thứ hai, 20/5/2013, 09:00 (GMT+7)