Vitamin cho tâm hồn - Đời gọi ta biết bao lần

Bạn tin không, mỗi ngày trôi qua, cuộc sống lại vẫy gọi ta, cho ta cái nhìn mến thương cuộc sống.

Thứ ba, 28/8/2012, 09:23 (GMT+7)