Vitamin cho tâm hồn - Nhớ ơn thầy cô

Bằng cảm nhận, thầy tin rằng tôi có khả năng lãnh đạo. Không ai nói với tôi rằng tôi có thể làm được những việc đó.

Video Thứ ba, 20/11/2012, 10:57 (GMT+7)