Bài tập 10 phút 'nâng cấp' vòng 3

Để tăng độ khó cho bài tập, có thể sử dụng thêm tạ buộc cổ chân và tránh đá chân quá cao, không võng lưng và luôn gồng bụng trong quá trình luyện tập.

Phong cách Thứ hai, 21/9/2020, 15:59 (GMT+7)